0
0

برچسب: رازموفقیت رتبه های برتر

فواید دانستن سبک های مطالعه

زمان مطالعه : 3 دقیقه فواید دانستن سبک های مطالعه دانستن سبک های مطالعه فواید بیشماری برای دانش آموزان ، دبیران و والدین دارد. همانطور که قبلا گفتیم سبک های...
 
ادامه مطلب

چگونه خلاصه برداری کنیم ؟

زمان مطالعه : 3 دقیقه چگونه خلاصه برداری کنیم ؟ یکی از تفاوت های بزرگ رتبه های برتر نسبت به بقیه داوطلبان  خلاصه برداری در حین نوشتن است. مطالعه فعال...
 
ادامه مطلب

روش ایجاد انگیزه درسی

زمان مطالعه : 2 دقیقه براستی روش ایجاد انگیزه درسی چیست. برای این که برنامه روزانه درسی را تمام کنید شما به انگیزه نیاز دارید . اما چه کسی این...
 
ادامه مطلب