توضیحات

Reading Time: < 1 minute
سر فصل های این دوره شامل چیست؟
فیلم آموزشی زیست دهم – فصل ۱- گفتار ۱
فیلم آموزشی زیست دهم – فصل ۱ – گفتار ۲
فیلم آموزشی زیست دهم – فصل ۱- گفتار ۳
فیلم آموزشی زیست دهم – فصل ۲- گفتار ۱
فیلم آموزشی زیست دهم – فصل ۲- گفتار ۲
فیلم آموزشی زیست دهم – فصل ۲- گفتار ۳
فیلم آموزشی زیست دهم – فصل ۳-گفتار ۱
فیلم آموزشی زیست دهم – فصل ۳- گفتار ۲
فیلم آموزشی زیست دهم – فصل ۳- گفتار ۳
فیلم آموزشی زیست دهم – فصل ۴- گفتار ۱
فیلم هر گفتار شامل چه سر فصل هایی است ؟
تدریس خط به خط هرگفتار به همراه نکات کنکوری
تدریس تمام تصاویر هر گفتار به همراه نکات کنکوری
انیمیشن های زیبا و جذاب برای درک بهتر تصاویر
مرور سوالات امتحانی مربوط به هر گفتار
ثبت نام از کی آغاز می شود ؟
شروع ثبت نام از ۱۸ / ۹ /۹۸  تا پایان روز ۲۲ / ۹ / ۹۸  می باشد.
دوره از کی آغاز می شود ؟
دوره آموزشی به مدت ۸ روز از  ۲۳ / ۹ / ۹۸ تا پایان روز ۳۰ / ۹ / ۹۸  می باشد و بعد از آن فیلم های آموزشی از روی سایت برداشته می شود .
هزینه این دوره چقدر است؟
هزینه این دوره با ۱۰% تخفیف تنها ۴۵۰۰۰ تومان می باشد.
مشاهده فیلم رایگان گفتار ۱- فصل ۴- زیست دهم