داخل کشور

تحلیل زیست کنکور داخل کشور سال ۹۹ قسمت اول
حجم فایل

127 مگابایت


مدت زمان

01:29:12


نوع آموزش

تصویری و کاملاً فارسی


معرفی اجمالی فیلم آموزشی

1-آموزش تحلیل صورت سوال و گزینه های ده تست

2-مرور نکات کنکوری صورت سوال و تک تک گزینه ها در ده تست

3-مرور نکات کنکوری تصاویر مربوط به صورت سوال و گزینه های ده تست

4- مناسب دانش آموزان سال دهم ، یازدهم و دوازدهم

5- مناسب داوطلبان کنکور سراسری

6- پاسخ گویی به سوالات شما داوطلبان عزیز

تحلیل زیست کنکور داخل کشور سال ۹۹ قسمت دوم
حجم فایل

137 مگابایت


مدت زمان

01:29:54


نوع آموزش

تصویری و کاملاً فارسی


معرفی اجمالی فیلم آموزشی

1-آموزش تحلیل صورت سوال و گزینه های ده تست

2-مرور نکات کنکوری صورت سوال و تک تک گزینه ها در ده تست

3-مرور نکات کنکوری تصاویر مربوط به صورت سوال و گزینه های ده تست

4- مناسب دانش آموزان سال دهم ، یازدهم و دوازدهم

5- مناسب داوطلبان کنکور سراسری

6- پاسخ گویی به سوالات شما داوطلبان عزیز

تومان29,900

اطلاعات بیشتر
تحلیل زیست کنکور داخل کشور سال ۹۹ قسمت سوم
حجم فایل

137 مگابایت


مدت زمان

01:29:54


نوع آموزش

تصویری و کاملاً فارسی


معرفی اجمالی فیلم آموزشی

1-آموزش تحلیل صورت سوال و گزینه های ده تست

2-مرور نکات کنکوری صورت سوال و تک تک گزینه ها در ده تست

3-مرور نکات کنکوری تصاویر مربوط به صورت سوال و گزینه های ده تست

4- مناسب دانش آموزان سال دهم ، یازدهم و دوازدهم

5- مناسب داوطلبان کنکور سراسری

6- پاسخ گویی به سوالات شما داوطلبان عزیز

تومان29,900

اطلاعات بیشتر