تازه های مقالات آموزشی

دیدن تمامی مقالات آموزشی

فیلم های آموزشی رایگان

نمایش همه ی فیلم های آموزشی رایگان

بسته طلایی زیست دهم

گفتار2- فصل 1- زیست دهم زیست دهم – گفتار ۲ – فصل ۱ – گستره حیات
حجم فایل

98.9 مگابایت


شماره درس

2.


مدت زمان

00:59:57


نوع آموزش

تصویری و کاملاً فارسی


1 تدریس خط به خط  این گفتار

2- مرور نکات کنکوری خط به خط این گفتار

3- نمایش فیلم های جذاب در حین آموزش برای تصاویر این گفتار

4- مرور تمام نکات کنکوری تصاویر این گفتار

5- مرور سوالات امتحانی

6- پاسخ گویی به سوالات شما دوستان عزیز

تومان29,900   تومان28,000

اطلاعات بیشتر
انتقال مواد در گیاهان -گفتار 3- فصل 7 - زیست دهم زیست دهم – گفتار ۳ – فصل ۷ – انتقال مواد در گیاهان
حجم فایل

80.9مگابایت


شماره درس

12


مدت زمان

00:54:28


نوع آموزش

تصویری و کاملاً فارسی


1 تدریس خط به خط  این گفتار

2- مرور نکات کنکوری خط به خط این گفتار   

3- نمایش فیلم های جذاب در حین آموزش برای تصاویر این گفتار

4- مرور تمام نکات کنکوری تصاویر این گفتار 

5- مرور سوالات امتحانی

6- مناسب دانش آموزان سال دهم

7- مناسب داوطلبان کنکور سراسری

8- پاسخ گویی به سوالات شما دوستان عزیز

 

تومان29,900

اطلاعات بیشتر
جانداران موثر در تغذیه گیاهی -گفتار 2- فصل 7 - زیست دهم زیست دهم – گفتار ۲ – فصل ۷ – جانداران موثر در تغذیه گیاهی
حجم فایل

34.9مگابایت


شماره درس

11


مدت زمان

00:22:28


نوع آموزش

تصویری و کاملاً فارسی


1 تدریس خط به خط  این گفتار

2- مرور نکات کنکوری خط به خط این گفتار   

3- نمایش فیلم های جذاب در حین آموزش برای تصاویر این گفتار

4- مرور تمام نکات کنکوری تصاویر این گفتار 

5- مرور سوالات امتحانی

6- مناسب دانش آموزان سال دهم

7- مناسب داوطلبان کنکور سراسری

8- پاسخ گویی به سوالات شما دوستان عزیز

 

تومان29,900

اطلاعات بیشتر
تغذیه گیاهی -گفتار 1- فصل 7 - زیست دهم زیست دهم – گفتار ۱ – فصل ۷ – تغذیه گیاهی
حجم فایل

46.9مگابایت


شماره درس

10


مدت زمان

00:31:28


نوع آموزش

تصویری و کاملاً فارسی


1 تدریس خط به خط  این گفتار

2- مرور نکات کنکوری خط به خط این گفتار   

3- نمایش فیلم های جذاب در حین آموزش برای تصاویر این گفتار

4- مرور تمام نکات کنکوری تصاویر این گفتار 

5- مرور سوالات امتحانی

6- مناسب دانش آموزان سال دهم

7- مناسب داوطلبان کنکور سراسری

8- پاسخ گویی به سوالات شما دوستان عزیز

 

تومان29,900

اطلاعات بیشتر
ساختارگیاهان -گفتار 3- فصل 6 - زیست دهم زیست دهم – گفتار ۳ – فصل ۶ – ساختار گیاهان
حجم فایل

57.4مگابایت


شماره درس

9


مدت زمان

00:38:28


نوع آموزش

تصویری و کاملاً فارسی


1 تدریس خط به خط  این گفتار

2- مرور نکات کنکوری خط به خط این گفتار   

3- نمایش فیلم های جذاب در حین آموزش برای تصاویر این گفتار

4- مرور تمام نکات کنکوری تصاویر این گفتار 

5- مرور سوالات امتحانی

6- مناسب دانش آموزان سال دهم

7- مناسب داوطلبان کنکور سراسری

8- پاسخ گویی به سوالات شما دوستان عزیز

تومان29,900

اطلاعات بیشتر
سامانه بافتی -گفتار 2- فصل 6 - زیست دهم زیست دهم – گفتار ۲ – فصل ۶ – سامانه بافتی
حجم فایل

49.2مگابایت


شماره درس

8


مدت زمان

00:31:12


نوع آموزش

تصویری و کاملاً فارسی


1 تدریس خط به خط  این گفتار

2- مرور نکات کنکوری خط به خط این گفتار   

3- نمایش فیلم های جذاب در حین آموزش برای تصاویر این گفتار

4- مرور تمام نکات کنکوری تصاویر این گفتار 

5- مرور سوالات امتحانی

6- مناسب دانش آموزان سال دهم

7- مناسب داوطلبان کنکور سراسری

8- پاسخ گویی به سوالات شما دوستان عزیز

 

تومان29,900

اطلاعات بیشتر
مشاهده همه بسته ها