زمان مطالعه : < 1 دقیقه

گستره حیات – فصل ۱ -گفتار ۲

در این فیلم آموزشی

  • تمام نکات تستی گزینه ها گفته شده است
  • تمام نکات تستی تصاویر گزینه ها گفته شده است
  • تمامی تکنیک های این نوع تست ها بیان شده است

 

این فیلم را هم ببنینید    تدریس کامل گفتار دوم فصل اول زیست دهم