زمان مطالعه : < 1 دقیقه

ساختمان نورون- فصل اول -زیست یازدهم

 

در این فیلم آموزشی

  • تمام نکات تستی گزینه های تستگفته شده است
  • تمام نکات تستی تصاویر گزینه های تست   گفته شده است
  • تمامی تکنیک های این نوع تست ها بیان شده است

 

این فیلم را نیز ببینیند       تدریس کامل فصل اول زیست یازدهم