Reading Time: < 1 minute

درباره مدیر علمی سایت

دکتر سمیرا افشاری نیک مدیر گروه آموزشی دکتر دنا و مدیر سایت می باشد . قسمتی از رزومه علمی ایشان به شرح زیر است:

  • دبیر رسمی آموزش و پرورش

  • بیش از ۱۲ سال سابقه تدریس

  • مدرس دانشگاه

  • مولف ۶ عنوان کتاب با تیراژ ۳۰ هزار نسخه

  • مولف ۴ عنوان مقاله ISI

  • مولف ۱۶ عنوان مقاله پذیرفته شده در همایش های بین المللی و داخلی

  • مولف ۹۰ حلقه DVD کمک آموزشی در درس زیست شناسی با مجوز از دفتر برنامه ریزی و تالیف وزارت آموزش و پرورش