0
0

بسته طلایی زیست دهم

دانش آموز گرامی، بسته آموزشی زیست شناسی دهم شامل ۷ فصل می باشد که با انتخاب هر فصل میتوانید به محتوا آموزشی دوره دسترسی داشته باشید.